Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Lantbruk och hästhållning

Landskapsvy över en hage med hästar framför en sjö.

Lantbruk och djurhållande gårdar räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Inverkan på miljön sker bland annat via lagring och spridning av gödsel, djurhållning, användning av bekämpningsmedel och kemikalier.


Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för tillsynen över lantbrukets miljöpåverkan och andra frågor där människor eller miljö utsätts för olägenheter av lantbruket. Länsstyrelsen ansvar för djurskyddet.

Beroende på verksamhetens omfattning, ändamål och placering kan det behövas tillstånd eller anmälan till kommun eller länsstyrelse. Generellt sätt gäller att:

 

  1. Lantbruk med mer än 400 djurenheter räknas som B-verksamheter, för att bedriva en B-verksamhet krävs ett tillstånd av Länsstyrelsen Västra Götaland.
  2. Verksamheter med mer än 100 djurenheter utgör C-verksamheter, för dessa krävs en anmälan till miljönämnden senast 6 veckor innan verksamheten utökas eller påbörjas. 
  3. Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter, för dessa krävs varken tillstånd eller anmälan. Verksamhetsutövaren är dock fortfarande skyldig att följa miljöbalken och de förordningar samt föreskrifter som berör verksamheten.
  4. Enligt Sotenäs kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs det tillstånd från miljö- och byggnämnden att hålla nötkreatur, häst, get får, orm, fjäderfä eller pälsdjur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område.
  5. För djurhållning i ett lantbruk krävs förprövning av stall/byggnad av Länsstyrelsen Västra Götaland utifrån djurskyddslagen.
  6. Djurhållning ska anmälas till Jordbruksverket.

 

Här ges endast en kortfattad och översiktlig information som inte redovisar alla detaljer i regelverket. Som verksamhetsutövare måste du alltid skaffa dig närmare kännedom om aktuella regler. Är du osäker på vilka tillstånd eller anmälningar som du behöver för din verksamhet så kan du höra av dig till miljöenheten eller Länsstyrelsen Västra Götaland för mer information.


Blanketter

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 131.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00