Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ormar

Grön orm som slingrar sig runt träpinne med blad.

Du måste alltid ansöka om tillstånd för att ha orm i din bostad eller lokal om den ligger inom detaljplanerat område.


Regler som gäller för alla ormar

 • Du behöver tillstånd för att ha orm inom område med detaljplan
 • Du får inte visa upp ormar på allmän plats.
 • Ormar ska förvaras i terrarier enligt Jordbruksverkets föreskrifter.
 • Ormterrarier ska vara låsta.
 • Golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande vara ha säkerhetsnät eller andra anordningar som ser till att ormarna inte kan ta sig ut från lokaler där du har terrarier. Håll dörrar och fönster stängda. 

Gäller för giftiga ormar

Terrarier ska:

 • stå i särskilt utrymme som inte får användas till något annat.
 • vara låsta när du som ägare inte är i rummet

Sätt upp skyltar och varningstexter

 • På varje terrarium ska det stå ormens artnamn och att terrariet innehåller giftorm.
 • Vid terrariet ska ditt tillstånd för orm vara uppsatt väl synligt.
 • På dörren till terrariets lokal ska det stå: Varning för giftorm. Obehöriga äger ej tillträde. Bett kan medföra fara.
 • Det ska finnas dokument om vilken behandling som kan krävas om någon blir biten och var eventuellt serum finns.


Gäller för extremt giftiga ormar

Vissa giftormar är svåra att hantera och har väldigt starkt gift, det gör att de inte är lämpliga som husdjur. För att få tillstånd för dessa giftormar behövs bland annat att de förvaras i en specialtillverkad byggnad.

Du får inte ha följande arter i byggnad som innehåller bostäder

Grå trädorm (Thelotornis kirtland)

Boomslang (Dispholidus typus)

Västlig diamantskallerorm (Crotalus atrox)

Mojave skallerorm (Crotalus scutulatus)

Tropisk skallerorm (Crotalus durissus)

Pufform (Bitis arientans)

Russels huggorm (Vipera russelli)

Sandrasselhuggorm (Echis carinatus)

Gabonhuggorm (Bitis gabonica)

Noshornshuggorm (Bitis nasicornis)

Samtliga Elapider (kobror, mambor, taipan, havsormar, australiska giftsnokar)

Ytterligare arter kan tillkomma på denna lista vart efter de blir aktuella.


Ansök om tillstånd för orm

Du måste alltid ansöka om tillstånd för att ha orm i din bostad eller lokal om den ligger inom detaljplanerat område.

 • Fyll i och skicka in din ansökan.
 • Bifoga en ritning över terrariers placering.


Blankett

När miljöenheten delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Läs mer under relaterad information.

 

Ansökan om tillstånd för orm Pdf, 93.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00