Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Hundar och katter

Fyll i en bildbeskrivningstext

Hundar och katter är trevliga sällskapsdjur, men som ibland kan skapa störningar för närboende. Husdjur och andra tamdjur ska skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.


Vem är ansvarig?

Du som djurägare är ansvarig för ditt djur och ska ta hänsyn till att:

  • många personer är allergiska
  • en del människor är hundrädda
  • kattbajs och hundbajs inte hör hemma i sandlådor och andra olämpliga platser
  • din hund inte skäller under längre perioder eller med täta intervall
  • ditt djur sköts och hålls under tillsyn så det inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Skällande hundar

Under dagtid kan du inte begära att hundar alltid ska vara helt tysta, dock är ständigt skällande hundar inte acceptabelt. Ta hänsyn till att det kan finnas grannar som jobbat natt och behöver få sova, är sjuk eller som vistas i hemmet större delen av dagen, de ska inte behöva störas av hundskall. Om hunden skäller så att det stör nattetid kan kommunen förbjuda ägaren att ha hund i hundgård. Miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 36 § ”Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”

Det är viktigt för hundar som vistas länge i rastgårdar att miljön är stimulerande. Det är lika viktigt att de får komma utanför rastgården då och då. De ska därför rastas på annan plats åtminstone en gång per dag. 

Tänk på att en väl stimulerad hund kan ha lättare för att koppla av och i så fall stör i mindre utsträckning.


Salmonella hos katt

En orsak till diarré hos katter kan vara salmonella. Sjukdomsbilden kan variera från infektion som inte ger några symptom till allvarlig mag-/tarminfektion med feber, kräkningar och diarré. I värsta fall kan infektionen på katt leda till döden. Katten kan även smitta sina familjemedlemmar med salmonella.

Katterna smittas troligtvis av fåglar. Vid fågelbord där småfåglar matas kan salmonellasmitta spridas via fåglarnas avföring. Rått kött, smittat kattfoder, gnagare och miljö kan också vara smittkällor för katter. Generellt så ökar både antalet smittade fåglar och katter på vårvintern.

Minska risken för smitta

Genom att noga tvätta händerna efter kontakt med fågelbord och katter minskar risken för smitta och alltid före hantering av livsmedel. Handskar skyddar vid hantering av döda eller sjuka fåglar. Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord.

Var också uppmärksam på symtom hos familjekatter. Barn, i synnerhet små barn, bör inte komma i kontakt med en katt som är sjuk. 


Ansvar för tillsyn

Miljönämnden är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att miljöbalken efterlevs. Djurskyddslagen hanteras av Länsstyrelsen och lagen om tillsyn av hund och katt hanteras av polismyndigheten.

Lösspringande och aggressiva hundar

Kontakta polisen när det gäller lösspringande eller aggressiva hundar.

Vanvård av djur

Kontakta länsstyrelsen vid misstanke om vanvårdade djur. 

Införsel av katter och hundar

Funderar du på att ta hem en katt eller hund från något annat land? På Jordbruksverkets webbplats finns information om vilka regler som gäller.

ID-märkning krävs för hundar

Alla hundar ska vara id-märkta och ägarna registrerade i ett centralt register. Id-märkning betyder att hunden tatueras eller får ett mikrochip under huden. Det är för att enklare ta reda på vem som äger en hund om hunden skadar någon/något eller orsakar en olycka. Det är också lättare att hitta ägare till upphittade hundar då bland annat polisen och miljöenheten har tillgång till detta register.


Om ditt sällskapsdjur har avlidit

Om ditt sällskapsdjur har avlidit kan djuret lämnas till veterinärmottagning eller annan godkänd verksamhet som ordnar med kremering eller annat omhändertagande. Mindre sällskapsdjur kan lämnas till avfallsanläggning mot särskild avgift. Miljönämnden avgör om ditt sällskapsdjur får grävas ner på den egna tomten eller någon annan plats, använd blanketten i spalten till höger.

Publicerad: 2017-04-13 11.49

Senast ändrad: 2020-08-12 14.27

 

Dela detta innehåll

Hanna Persson

Miljöhandläggare

 

Hanna.Persson@sotenas.se

0523 - 66 40 38

Tove pettersson

Miljöhandläggare


tove.pettersson@sotenas.se

0523 - 66 40 14

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial