Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Hundar och katter

Hund och katt som kelar med varandra.

Hundar och katter är trevliga sällskapsdjur, men som ibland kan skapa störningar för närboende. Husdjur och andra tamdjur ska skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.


Vem är ansvarig?

Du som djurägare är ansvarig för ditt djur och ska ta hänsyn till att:

 

  • ditt djur sköts och hålls under tillsyn så det inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter
  • grannar inte ska störas av ihållan­de hundskall
  • hundbajs inte hör hemma i sandlådor och andra allmänna platser
  • många människor är allergiska, och
  • en del människor är hundrädda.

 

Hund

Skällande hundar

Under dagtid kan du inte begära att hundar alltid ska vara helt tysta, dock är ständigt skällande hundar inte acceptabelt. Ta hänsyn till att det kan finnas grannar som jobbat natt och behöver få sova, är sjuk eller som vistas i hemmet större delen av dagen, de ska inte behöva störas av hundskall. Om hunden skäller så att det stör nattetid kan kommunen förbjuda ägaren att ha hund i hundgård.

Det är viktigt för hundar som vistas länge i rastgårdar att miljön är stimulerande. Det är lika viktigt att de får komma utanför rastgården då och då. De ska därför rastas på annan plats åtminstone en gång per dag.

Tänk på att en väl stimulerad hund kan ha lättare för att koppla av och i så fall stör i mindre utsträckning.


Om du känner dig störd av en skällande hund bör du i första hand kontakta hundens ägare. Det är inte säkert att ägaren är medveten om att hunden skäller, till exempel när ägaren inte är hemma. Hjälper inte detta kan du lämna in ett klagomål till miljönämnden som då kan utreda och eventuellt besluta om vissa restriktioner för hundägaren.

Hundförbud

Hundar får gärna bada men inte på kommunens offentliga badplatser under sommaren, enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Sotenäs kommun.


Det finns en speciell hundbadplats strax norr om Amundalens badplats i Hunnebostrand. Det är tydligt utmärkt med skylt. Skylthänvisning finns även från Hästedalens badplats.


Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när du är ute i naturen. Enligt tillsynslagen måste hundar hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt under den här perioden.


Katter

Svensk domstol har slagit fast att katter har rätt att röra sig fritt över andras tomter än sin ägares. Att en katt vistas samt uträttar sina behov på din tomt är inte någon störning av sådan storlek att den utgör en olägenhet för människors hälsa utefter miljöbalkens mening. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och katten kommer in i din bostad. Du kan freda dig genom att till exempel schasa iväg katten och sätta upp nät över dina rabatter och odlingar. Att spruta lite vatten med en sprayflaska på katten kan vara effektivt. Du får givetvis inte skada katten.


Ansvar för tillsyn

Miljönämnden är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att miljöbalken efterlevs och att djurhållning inte stör miljön och människors hälsa. När det gäller djurens välmående faller det under djurskyddslagen som hanteras av Länsstyrelsen. Lagen om tillsyn av hund och katt hanteras av polismyndigheten.

Lösspringande och aggressiva hundar

Kontakta polisen när det gäller lösspringande eller aggressiva hundar. Om det är ett pågående brott eller angrepp, där du ser ägaren misshandla hunden eller där hunden attackerar människor eller andra djur, ska du kontakta polisen via 112. För övriga ärenden kan du ringa polisen via 114 14.

Vanvård av djur

Kontakta länsstyrelsen vid misstanke om vanvårdade djur. Du kan vara anonym om du önskar. Se länk i rutan till höger.

ID-märkning krävs för hundar

Alla hundar ska vara id-märkta och ägarna registrerade i ett centralt register. Id-märkning betyder att hunden tatueras eller får ett mikrochip under huden. Det är för att enklare ta reda på vem som äger en hund om hunden skadar någon/något eller orsakar en olycka. Det är också lättare att hitta ägare till upphittade hundar.

Införsel av katter och hundar

Funderar du på att ta hem en katt eller hund från något annat land? På Jordbruksverkets webbplats finns information om vilka regler som gäller.


Om ditt sällskapsdjur har avlidit

Det är inte förbjudet att gräva ner mindre sällskapsdjur på egen tomt, men det finns ett antal saker som du behöver ta hänsyn till.

  • Du får inte gräva ned djur som haft en smittsam sjukdom.
  • Du måste hålla tillräckligt skyddsavstånd till grannar, dricksvattentäkter och vattendrag.
  • Tänk också på att djuret ska grävas ner på ett sådant djup att andra vilda djur ska få vittring och gräva upp det.

Om du vill kremera ditt husdjur, kontakta en veterinär.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll