Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Husdjur

Hund som ligger i en soffa.

Du som har hand om husdjur ansvarar för att de behandlas väl och mår bra. Du ska också se till att dina djur inte orsakar olägenheter för omkringboende.


När du skaffar husdjur tar du på dig ett ansvar för att djuret har det bra och att du lever upp till de djurskyddsbestämmelser som finns. Som djurägare behöver du både förhålla dig till allmänna föreskrifter och till kommunspecifika föreskrifter.


Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00