Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Strandskydd

Ritning av strandskyddat område.

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område och du vill bygga nytt, ändra eller riva din bostad eller om du vill utföra någon annan åtgärd behöver du en strandskyddsdispens innan du kan påbörja arbetet.


För att du ska kunna få en dispens för en åtgärd måste det finnas ett särskilt skäl och åtgärden får inte motverka strandskyddets syfte. Läs mer under rubriken "Relaterad information" till höger på sidan.


Ansöka om dispens

Du kan söka strandskyddsdispens hos miljönämnden i mellersta Bohuslän. Ansökan ska innehålla en ifylld blankett med:


  1. dina kontaktuppgifter,
  2. uppgifter om din fastighet,
  3. en beskrivning av vad du vill göra,
  4. vilket behov du har av åtgärden,
  5. vilket särskilda skäl du vill stödja dig på.


Till ansökan ska det även finnas en karta över fastigheten och måttsatta ritningar. Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av dispensansökan, läs mer under länken i högerspalten.


Använd gärna Lantmäteriets "Min karta" för att skapa en karta och rita in borrhålets placering, se länk i högerspalten.


Kontakta gärna miljöenheten för mer information eller om du är osäker på om din åtgärd kräver strandskyddsdispens eller inte.


Blankett

När miljöenheten delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Läs mer under relaterad information.


Länk till e-tjänst - Ansökan om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till PDF - Ansökan om strandskyddsdispens Pdf, 1.1 MB. 

 

Information

Alla beslut om strandskyddsdispens måste skickas till länsstyrelsen för granskning, dispensen börjar gäller först när den godkänts av länsstyrelsen.


Från och med 1 november 2019 handläggs strandskyddsärenden som gäller Munkedal av samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll