Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ovårdade tomter

Tomter och byggnader ska hållas i vårdat skick, det gäller oavsett om tomten är bebyggd eller inte. Det är fastighetsägarens ansvar att sköta tomt och byggnad så att det inte innebär risk för olycksfall eller betydande olägenhet.


Staket och växtlighet i tomtgräns får inte innebära en trafikfara genom skymd sikt.

 

Om en tomt eller byggnad är ovårdad kan Miljö- och byggnämnden förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse. Om rättelse inte vidtas kan en sanktionsavgift tas ut.

 

Anmälan om en ovårdad tomt eller byggnad

Om du vill anmälan en ovårdad tomt eller byggnad kan du göra en anmälan till Miljö- och byggnämnden. Under rubriken Relaterad information till höger kan du läsa mer om tillsyn och även göra en anmälan.

 

Om det är en fråga om miljöbrott så får du kontakta kommunens miljöenhet.

 

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln

DAVID FRANSSON

Chef Plan- och byggenheten


mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln