Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Mur och plank

Närbild på stenmur med växtlighet i bakgrunden

 

När krävs bygglov?

 • Ett plank definieras både av höjd och genomsiktbarhet. Är genomsiktbarheten mindre än 50% räknas det oftast som ett bygglovspliktigt plank.


 • Murar är bygglovspliktiga (även motfyllda).När krävs inte bygglov?

 • Ett traditionellt villastaket med minst 50% genomsiktbarhet.


 • Mur eller plank som skyddar en uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket måste placeras inom 3,6 meter från bostadshuset, det ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns och får inte vara högre än 1,8 meter. Under rubriken Relaterad information till höger kan du läsa mer om en skyddad uteplats.


 • Murar och plank som uppförs utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse som uppförs i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus och inte närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.


 • Kontakta byggenheten om du är osäker på om det som du har tänkt att uppföra kräver bygglov.Vad ska en ansökan om plank eller mur innehålla?


 • Ansökningsblankett
 • Elevationsritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Eventuellt detaljritning
 • Angivet färg- och materialval
 • Förslag till kontrollplan


En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Relaterad information till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll