Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Marklov

Sjöbodar med hus i bakgrunden.

Marklov inom detaljplan och i vissa fall även utanför detaljplan

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Om marknivån ändras 0,5 meter eller mer krävs marklov. 


Du behöver marklov för att till exempel anlägga en park, bygga upp skyddsvallar eller plana ut mark. Du behöver marklov oavsett vem som utför åtgärden. När du utför åtgärden ska du noga följa alla bestämmelser som finns i marklovet och de tillhörande ritningarna.

 

Det kan också krävas marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, till exempel om åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret.

 

Kontakta alltid byggenheten om du är osäker på om du behöver marklov eller inte.

 

 

Viktigt att invänta startbesked

Att marklov beviljats ger inte rätt att påbörja åtgärden. Åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov och anmälan får inte påbörjas förrän byggenheten utfärdat ett skriftligt startbesked.

 

 

Vad ska en ansökan om marklov innehålla?

 

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan
  • Marksektionsritning
  • Förslag till kontrollplan

 

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Relaterad information till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.

 

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll