Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kaminer och eldstäder

Eld brinner i en kamin i ett mörkt rum.

Eld brinner i en kamin i ett mörkt rum.


När krävs anmälan?

Det är anmälningspliktigt att installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal. En ändring av en eldstad kan till exempel vara att byta en braskamin till en kakelugn eller att sätta in en spiskassett i en befintlig öppen spis. 


Samråd gärna med Skorstensfejarmästaren (sotaren) tidigt i processen för att få reda på förutsättningarna för en installation eller ändring i just ditt hus.Startbesked och slutbesked

Innan arbetena får påbörjas måste du ha fått ett skriftligt startbesked från Miljö- och byggnämnden.


Innan du får börja elda behöver du ha fått ett skriftligt slutbesked från nämnden.


Om arbetena påbörjas innan startbesked eller om installationen tas i bruk innan slutbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut.Vad kostar en anmälan om eldstad och/eller rökkanal?

Kostnaden framgår i fastställd taxa (PBL-taxa) som redovisas under "Avgifter och taxor" till vänster och varierar varje år beroende på prisbasbeloppet som ändras årligen.Ibland krävs bygglov

Om installationen påverkar byggnadens utseende väsentligt kräver installationen bygglov. En traditionellt utformad och placerad skorsten kräver i normala fall inget bygglov, utan endast en anmälan.Vad ska en anmälan om eldstad och/eller rökkanal innehålla?


  • Anmälningsblankett 
  • Produktspecifikation på rökkanal och eldstad som berörs
  • Fasadritning
  • Planritning 
  • Eventuellt detaljritning
  • Förslag till kontrollplan


En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Under rubriken Relaterad information till höger finns en checklista som du kan använda dig av för att kontrollera din anmälan.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll