Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Garage, carport, förråd

Ett garage med en motorcykel i.

Oftast krävs bygglov

För att uppföra en ny komplementbyggnad krävs bygglov.

Det krävs även bygglov om du ska göra en fasadändring av en befintlig komplementbyggnad. Det krävs till exempel bygglov om du sätter upp väggar på en carport, byter kulör eller byter fasadmaterial på en komplementbyggnad.

 

För att se vilken detaljplan din fastighet omfattas av, se bygga och bo kartan under rubriken Relaterad information till höger.

 

 

Vad ska en bygglovsansökan innehålla?

 

  • Ansökningsblankett
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Situationsplan
  • Angivet färg- och materialval för fasad, tak och fönster
  • Förslag till kontrollplan

 

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Relaterad information till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.

 

 

Ibland räcker det med en anmälan

Ett garage, carport eller förråd kan ibland uppföras som bygglovsbefriade komplementbyggnader. I menyn till vänster kan du läsa mer om så kallade Attefallshus.

 

 

När krävs det inte bygglov?

I menyn till vänster kan du läsa mer om Friggebod, samt vad som gäller för dig som bor utanför detaljplanelagt område.


 

Är du osäker på om det som du tänkt göra kräver bygglov?

Om du är osäker på om det som du vill göra kräver bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta bygglovsgruppen.


Under Relaterad information till höger kan du komma till bygga och bo kartan där du kan hitta din fastighet och ta reda på vilka bestämmelser som gäller.

 

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll