Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Svartbygge, olovligt byggande

Om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd utförs utan lov eller startbesked kallas det olovligt byggande. Miljö- och byggnämnden arbetar med tillsyn enligt Plan- och bygglagen för att hålla efter så att inget olovligt görs. Byggnadsåtgärder kräver lov eller anmälan för att nämnden ska kunna pröva om de följer gällande regler och krav.


 

Vad är olovligt byggande?

  • Om bygglovspliktiga arbeten utförs utan bygglov och ett skriftligt startbesked.

 

  • Om anmälningspliktiga åtgärder påbörjas utan ett skriftligt startbesked.

 

  • Om den åtgärd som ett lov eller en anmälan avser tas i bruk utan ett skriftligt slutbesked.

 

  • Om en byggnad inreds eller används för ett annat ändamål än vad det finns bygglov för.

 

  • Om en genomförd åtgärd skiljer sig från det som beviljats i lovet.

 

Byggsanktionsavgift

Vid olovligt byggande kan Miljö- och byggnämnden begära rättelse, det vill säga att det som utförts olovligt ska återställas. Om inte rättelse vidtas kan nämnden även ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften fastställs enligt gällande taxa. Mer information finns under rubriken Avgifter och taxor i menyn till vänster.

 

Anmälan om svartbygge eller olovligt byggande

Misstänker du olovlig byggnation? Under rubriken Anmälan om tillsyn i menyn till vänster kan du göra en anmälan om olovligt byggande.

 

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln

DAVID FRANSSON

Chef Plan- och byggenheten


mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln