Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Grannars möjlighet att påverka

Det är Miljö- och byggnämnden som fattar beslut i ärenden om lov. Om berörda grannar och andra sakägare har getts tillfälle att yttra sig tas inkomna synpunkter i beaktan och sökanden (den som söker lov) får ta del av inkomna synpunkter.

 

Hörande av grannar

I följande ärenden om lov underrättar byggenheten grannar och andra sakägare som kan vara berörda.

 

  • När ansökan avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

  • När ansökan avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

Vilka som berörs bedöms i varje ärende. Grannar med gemensam fastighetsgräns med den fastighet som ansökan avser bedöms nästan alltid vara berörda. Det är alltid byggenheten som underrättar grannar och andra sakägare.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln

DAVID FRANSSON

Chef Plan- och byggenheten


mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln