Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Grannars möjlighet att påverka

Det är byggnadsnämnden som fattar beslut i ärenden om lov. Om berörda grannar och andra sakägare har getts tillfälle att yttra sig tas inkomna synpunkter i beaktan och sökanden (den som söker lov) får ta del av inkomna synpunkter.

 

Hörande av grannar

I följande ärenden om lov underrättar byggenheten grannar och andra sakägare som kan vara berörda.

 

  • När ansökan avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

  • När ansökan avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

Vilka som berörs bedöms i varje ärende. Grannar med gemensam fastighetsgräns med den fastighet som ansökan avser bedöms nästan alltid vara berörda. Det är alltid byggenheten som underrättar grannar och andra sakägare.


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00

håkan von dolwitz

Chef Plan- och byggenheten


hakan.von.dolwitz@sotenas.se

0523 - 66 46 39 

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial