Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Blanketter och checklistor

Fyll i en bildbeskrivningstext

Under rubriken Blanketter till höger hittar du en länk till byggnadsnämndens ansöknings- och anmälningsblanketter som du kan skriva ut och fylla i. Du kan även fylla i blanketterna digitalt genom länken Blanketter och E-tjänster. I nästa stycke ser du exempel på vilka blanketter du kan söka efter.

  • Ansökan om bygglov (nybyggnad, plank, rivningslov, marklov)
  • Ansökan om förhandsbesked
  • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd (attefallshus, tillbyggnader, takkupor)
  • Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg
  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Anmälan om eldstad/rökkanal
  • Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Under rubriken Exempelritningar till höger finns exempel på ritningar för bygglov- och anmälningsärenden. Mer information om specifika åtgärder hittar du under rubrikerna i menyn till vänster.

 

En komplett ansökan eller anmälan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns checklistor som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan eller anmälan.

 

En ansökan om bygglov inom detaljplanelagt område prövas mot detaljplanen för det aktuella området. Genom att klicka på Bygga och bo kartan (under rubriken Relaterad information till höger) kan du hitta detaljplanen som din fastighet omfattas av och läsa dig till vad du enligt detaljplanen får göra på just din fastighet.


Publicerad: 2017-08-14 18.54

Senast ändrad: 2020-02-25 15.39

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial