Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Tomgångskörning

Trafikstopp med flera bilar.

Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor och den ger onödiga utsläpp.


När motorn är kall fungerar inte katalysatorn och alla avgaser går orenade rakt ut i luften som du själv andas. Avgaserna tränger in genom ventilationen till bostäder, skolor etcetera och innehåller cancerframkallande ämnen som kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Halterna inne i bilen är dessutom 2-3 gånger så höga som utanför.


Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna får tomgångskörning ske under max 1 minut. 

 

Förbudet gäller inte: 

  1.  om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö eller
  2.  fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar. 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00