Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Sotningsjournal

Här hittar du information om sotningsjournal för fastighetsägare med dispens för egen sotning.

En sotningsjournal ska finnas där du som fastighetsägare ska registrera varje rengörings- och sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontroller av anläggningen eller visas upp på anmodan av räddningstjänsten.

I sotningsjournalen ska du som fastighetsägare fylla i:

 

* Sotningsobjekt

* Sotningsdatum

* Eventuella anmärkningar

* Signatur

 

Om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att rengöring och sotning inte sker på ett ur brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt återkallas möjligheten till sotning i egen regi.

Innan medgivandet återkallas ska ägaren ges möjlighet att vidta rättelse.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll