Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Sota själv

Den enskilde fastighetsägaren kan ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning. Detta måste dock ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. För att sota själv fodras det att fastighetsägaren har genomgått kurs i sotning ex Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt.

Riktlinjer för att sota själv finns i ansökningsblanketten till höger.

 

Vid ansökan kontrolleras om eldningsanläggningen har eldnings/nyttjandeförbud eller andra brister. Tillståndet för egensotning gäller i den fastighet där man bor.

Fastigheten/byggnaden ska vara enskild, ansökan om egensotning gäller således inte i fler-, rad-, par-, eller kedjehus, eller i fastighet i extremt tättbebyggt område.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Peter Bergman

Räddningschef

 

peter.bergman@sotenas.se

0523 - 66 45 29