Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen kan jämföras med besiktningen av bilen. Med en viss regelbundenhet ska man få reda på om bilen är körduglig. Samma syfte fyller brandskyddskontrollen när det gäller eldstaden och skorstenen.

En anläggning/eldstad ska regelbundet både rengöras, sotas och kontrolleras. Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

 

Kontroller av anläggning och eldstad

Hur ofta en anläggning och eldstad ska kontrolleras beror på hur den ser ut och hur den används. Normalt sker brandskyddskontroll vid tre eller sex år. Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Brandskyddskontroll får endast utföras av den entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta kontrollen. Intervall för kontroll framgår nedan.

 

Avgifter

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat. Kostnaderna per besök hålls nere genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.

Brandskyddsredogörelsen bör utföras och sammanställas av personer inom den egna verksamheten, som är väl förtrogna med den verksamhet som bedrivs.

Det ska finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation inom verksamheten.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Peter Bergman

Räddningschef

 

peter.bergman@sotenas.se

0523 - 66 45 29

Tony Åsberg

Stf räddningschef

 

tony.asberg@sotenas.se

0523 - 66 45 25