Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Sotning

Porträttbild av manlig sotare.

Sotning i Sotenäs kommun bedrivs på entreprenad av:

A. Hj. Skorstensfejeri AB,
Steiner Hasslöf
Telefon nr: 0523-321 60
Jour nr: 070-238 23 33

Verksamheten regleras av bestämmelserna i MSB:s föreskrifter om sotning.


Räddningstjänsten har på delegation ansvaret att förhandla om sotningstaxan.


Lagen om skydd mot olyckor reglerar sotningen, delas upp i två moment

  • rengöring/ sotning
  • brandskyddskontroll

Det finns möjlighet för enskilda att själva få utföra sotningen /rengöringen på sin egen fastighet. Imkanaler från bostadskök är inte längre ett krav på rengöring och brandskyddskontroll.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll