Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Regler för eldning

Närbild på brasa med eld och ved.

Innan du tänder måste du kontrollera att inte eldningsförbud råder. Är det tillåtet att elda så sker all eldning alltid på egen risk och du ansvarar för att det sker på betryggande sätt för människa, miljö och egendom. Elden ska vara släkt före mörkrets inbrott.

Vid all eldning ska någon form av släckningsutrustning finnas tillhands.

 

Släck så här:

 1. Låt elden brinna ut helt.
 2. Släck glöden med vatten, rör sedan om i askan.
 3. Gräv under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.

  Valborgsmässoeldar och Påskbrasor
  Samtliga offentliga valborgsmässoeldar och påskbrasor ska i god tid anmälas till Räddningstjänsten. Tänk på att säkerhetsavståndet till byggnader för valborgsmässoeldar bör helst vara minst 50 meter

  Index för brandrisk Sverige används en sexgradig skala för att ange brandrisker i skog och mark.
  1 = mycket liten brandrisk 
  2 = liten brandrisk 
  3 = normal brandrisk
  4 = stor brandrisk 
  5 = mycket stor brandrisk 
  5 E = mycket stor brandrisk, EXTREMT TORRT

Vid brandriskprognos 4, 5 och 5 E råder eldningsförbud i Sotenäs kommun. 

Under gräs- och skogsbrandsäsongen utarbetas brandriskprognoser, genom dessa kan du få reda på om det är lämpligt att göra upp eld eller inte.

Brandriskprognoser finns även på SMHI:s webbplats (se länk till höger). 

 

När eldningsförbud råder

Vid förbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i grillar som är uppställda i trädgårdar samt iordningställda grillplatser på marken t ex murade, grävda och avskärmade platser.

 

Inom tätort

Eldning inom tätorterna är inte tillåtet.

 

Utanför tätort

Eldning är generellt tillåtet under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat.

 

Restriktioner

Eldning av större bål efter mörkrets inbrott bör inte ske. Lägereldar i mindre omfattning omfattas inte av detta. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet av miljö- och hälsoskyddsskäl.

 

Tänk på säkerheten

Även om brandrisken är låg (1-3) kan farliga situationer uppstå. Du måste alltid tänka på väderleken efter som brandriskprognosen är ett framräknat värde. Eldning bör inte ske i stark vind eller när markvegetationen är torr.Elda aldrig så gnistor eller rök sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.

Släckutrustning ska alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, vattenkanna och lövräfsa är exempel på lämplig släckutrustning. Tänk på att släckutrustning ska finnas till hands även eldning i liten omfattning. En spade kan exempelvis användas vid släckning av lägereld.

Undvik att tända på stora mängder brännbart material, dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen.Använd aldrig bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, vilket innebär en stor risk för skador.

Tänk på att eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

 

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara:

 • gräseldning 25 meter 
 • eldning i mindre omfattning (cirka 1-2 kvadratmeter) 15 meter
 • eldning i större omfattning 50 meter 
 • påsk och valborgsmässoeldar 50 meter.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Peter Bergman

Räddningschef

 

peter.bergman@sotenas.se

0523 - 66 45 29

Peter Bergman

Räddningschef

 

peter.bergman@sotenas.se

0523 - 66 45 29