Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Påsk- och valborgsmässoeldar

Brasa mot natthimmel

Information om eldningsförbud i Sotenäs

0523-664455


Valborgsmässoeldar och Påskbrasor
Samtliga offentliga valborgsmässoeldar och påskbrasor ska i god tid anmälas till Räddningstjänsten. Tänk på att säkerhetsavståndet till byggnader för valborgsmässoeldar bör helst vara minst 50 meter.


Eldning inom detaljplanelagt område
Eldning av torrt trädgårdsavfall är inom område med detaljplan förbjuden mellan 1 juni - 31 augusti. Övrig tid får eldning av torrt trädgårdsavfall inom sådana områden ske om materialet inte kan nyttjas för kompostering samt under förutsättning att olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter. Läs mer i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna.


Eldning utanför detaljplanelagt område
Eldning är generellt tillåtet under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat.


Restriktioner
Eldning av större bål efter mörkrets inbrott bör inte ske. Lägereldar i mindre omfattning omfattas inte av detta.

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet av miljö- och hälsoskyddsskäl.


Säkerhet
Även om brandrisken är låg (1-3) kan farliga situationer uppstå. Du måste alltid tänka på väderleken efter som brandriskprognosen är ett framräknat värde. Eldning bör inte ske i stark vind eller när markvegetationen är torr.

Elda aldrig så gnistor eller rök sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.

Släckutrustning ska alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, vattenkanna och lövräfsa är exempel på lämplig släckutrustning. Tänk på att släckutrustning ska finnas till hands även eldning i liten omfattning. En spade kan exempelvis användas vid släckning av lägereld.

Undvik att tända på stora mängder brännbart material, dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen.

Använd aldrig bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, stor risk för skador.

Tänk på att eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!


Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, ska vara:
- gräseldning 25 meter
- eldning i mindre omfattning (cirka 1-2 kvadratmeter) 15 meter
- eldning i större omfattning 50 meter
- påsk och valborgsmässoeldar 50 meter


Ansvar

All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och "tänk efter före". Du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen medger att eldning är tillåten. Vårdslöst beteende eller oaktsamhet kan leda till åtal.


Övrigt

Eldning behöver inte anmälas till Räddningstjänsten, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något.
- Sotenäs-Tanum, 0523-66 44 55
- Tanum-Strömstad, 0526-191 12

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Peter Bergman

Räddningschef

 

peter.bergman@sotenas.se

0523 - 66 45 29

Tony Åsberg

Stf räddningschef

 

tony.asberg@sotenas.se

0523 - 66 45 25