Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Offentliga lokaler

Valbergets förskola exteriör.

Kompetenscentrum är en offentlig lokal i Sotenäs kommun.

En offentlig lokal har många människor tillträde till. Exempel på offentliga lokaler är skolor, förskolor, lokaler för vård, idrottsanläggning och badanläggningar.


Tillgänglighet i offentliga lokaler

Det finns regler för hur tillgängligheten ska hanteras i offentliga miljöer. Generellt gäller att enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska tas bort i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.  


Miljö i offentliga lokaler

En lokal som är tillgänglig för allmänheten ska ha bra inomhusmiljö och regler som gäller för hygien och miljö. Det kontrolleras av miljöenheten i mellersta Bohuslän genom tillsyn. Vid tillsynsbesök kontrollerar miljöenheten om regler och rutiner följs och fastigheten uppfyller de krav som finns. Om det finns brister i rutiner eller om krav och regler inte uppfylls, då ställer miljöenheten krav.


Anmälan av verksamheter i lokal 

Vissa lokaler ska anmälas till miljönämnden i mellersta Bohuslän innan de startas, exempelvis:

  • Lokaler för utbildning
  • Lokaler för hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta (tatuering, piercing, akupunktur, fotvård med stickande/skärande verksamhet)
  • Lokaler för bassängbad (gäller även floating och badtunnor som inte är för privat bruk)
  • Solarium


Blanketter

När miljöenheten delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Läs mer under relaterad information.


Anmälan om bassängbad Pdf, 120.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om drift av skola Pdf, 109.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om lokal för hygienisk behandling Pdf, 132.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om solarium Pdf, 165.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Hanna Persson

Miljöhandläggare


Hanna.Persson@sotenas.se

0523 - 66 40 38

Johanna Törnqvist

Miljöhandläggare (Föräldrarledig)


johanna.tornqvist@sotenas.se

0523 - 66 40 17

Markus Kerttu

Miljöhandläggare


markus.kerttu@sotenas.se

0523 - 66 40 36