Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Boendemiljö

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus och därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika individer och påverkas av exempelvis ålder, känslighet och livsstil.


Om du har problem med din boendemiljö, kontakta i första hand din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Hjälper inte det, kan du ta kontakt med miljöenheten som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare.


Allmänna råd för en bra inomhusmiljö

Sambanden mellan innemiljön och hälsan är komplexa. Många faktorer samverkar och påverkar hur innemiljön är och upplevs vara. Några viktiga miljöfaktorer som påverkar vår hälsa inomhus är luftens innehåll av olika ämnen och fysikaliska faktorer som exempelvis temperatur, buller och belysning.

En bristfällig inomhusmiljö kan orsaka luftvägssymtom och astma, cancer (radon) samt olika besvärsupplevelser, som slemhinne- och luftvägssymtom, hudsymtom och allmänsymtom som trötthet och huvudvärk.

Rätt temperatur får dig att må bättre 

För att vi ska må bra är det viktigt att vi har rätt temperatur inomhus. Många människor har det för varmt i sina hem. En lagom temperatur för de flesta människor är omkring 20 grader i bostaden.

Ventilationen är viktig 

En annan viktig faktor för ett bra inomhusklimat är att ventilationen fungerar på rätt sätt. Oavsett vilken typ av ventilation man har, bör luften i bostaden bytas helt på två timmar. Rätt ventilation är viktigt för att få bort fuktig luft och koldioxid från utandningsluften samt oönskade ämnen från byggnadsmaterial. 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00