Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Miljö- och byggnämndens taxor och avgifter

Fyll i en bildbeskrivningstext

Miljö- och byggnämnden i Sotenäs, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Munkedal och Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. Det är en grundläggande princip att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar ska betala kostnaderna för samhällets tillsyn. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

TIMAVGIFTEN år 2024 ÄR FÖLJANDE:

Livsmedelstillsyn: Munkedal 1175 kr/tim, Sotenäs och Lysekil 1130kr/tim

Obs! Nytt beslut om timtaxa för livsmedel kommer tas under 2024

 

Övrig tillsyn: 1087 kr/tim
Uppdragsverksamhet: 710 kr/tim

Timavtaxan uppräknas årligen efter löneindex (LÖI)

Här kan du se några räkneexempel 2024:

  • För ett avloppsärende som tar 8 timmar att handlägga blir avgiften 8696 kr
  • För ett värmepumpsärende som tar 4 timmar att handlägga blir avgiften 4348 kr

Detta är bara exempel på vad avgiften för handläggningen av ditt ärende kan bli. Läs mer om miljönämndens taxor i länkarna i spalten till höger.

Taxor Sotenäs

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samlade beslut om taxa Sotenäs MBN 2023-12-13.pdf Pdf, 378.8 kB. 378.8 kB 2024-03-21 09.36
Beslut om timtaxa Sotenäs, KA2023-861 §139.pdf Pdf, 224.5 kB. 224.5 kB 2024-03-21 09.43

Taxor Munkedal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om timtaxa Munkedal - 2023-000271 - KS - § 167.pdf Pdf, 117.7 kB. 117.7 kB 2024-03-21 09.35
Samlade beslut om taxa Munkedal MSBN 2023-11-27.pdf Pdf, 427.8 kB. 427.8 kB 2024-03-21 09.35

Taxor Lysekil

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om timtaxa Lysekil - 2023-000533 - KF - § 171.pdf Pdf, 198.2 kB. 198.2 kB 2024-03-21 09.35
Samlade beslut om taxa Lysekil SBN 2023-12-13.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2024-03-21 09.35

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Maria Bylund

Miljöchef


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln