Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Miljönämndens taxor och avgifter

Fyll i en bildbeskrivningstext

Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. Det är en grundläggande princip att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar ska betala kostnaderna för samhällets tillsyn. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

TIMAVGIFTEN år 2022 ÄR FÖLJANDE:

Livsmedelstillsyn: 1300 kr/tim
Övrig tillsyn: 1050 kr/tim
Uppdragsverksamhet: 690 kr/tim

Timavgiften uppräknas årligen efter löneindex (LÖI)

Här kan du se några räkneexempel 2022:

  • För en restaurang med 6 timmars tillsynstid blir den årliga kostnaden 7800 kr
  • För ett avloppsärende som tar 8 timmar att handlägga blir avgiften 8400 kr
  • För ett värmepumpsärende som tar 4 timmar att handlägga blir avgiften 4200 kr

Detta är bara exempel på vad avgiften för handläggningen av ditt ärende kan bli. Läs mer om miljönämndens taxor i länkarna i spalten till höger.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll