Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Asbest och Eternit

Grå eternitskivor.

Denna information är riktad till dig som privatperson för dig som har funderingar kring fibercementskivor, oftast kallat eternit.


Yrkesmässig hantering av asbest regleras av arbetsmiljöverket och information om detta finns i arbetsmiljöverkets föreskrift (2006:01) eller på Arbetsmiljöverkets webbplats om asbest.


Asbest

Asbest är ett samlingsnamn för mineral som är ett material med många värdefulla egenskaper såsom bra hållfasthet, smidighet och värmeisolerande egenskaper. Asbest har används mycket inom byggvärlden och finns i exempelvis vägg- och takplattor, värmeisolering i ventilationstrummor, i eternitrör, värmepannor, kakelfix, gummigolvmattor m.m. Att andas in asbestfiber kan orsaka cancer i andningsorganen. Därför förbjöds asbest 1976 och totalförbjöds 1982 men det kan fortfarande finnas i ditt hus om det är byggt innan 1977.


Eternit

Eternit är en av de vanligaste produkterna som innehåller asbest. Det går även under namnet asbestcement och består av krossad asbest som blandats med cement. Asbest är i regel ofarligt så länge det ligger bundet i det material som det finns i exempelvis eternitplattan på taket. Däremot när man börjar plocka ner eller borra eller på annat sätt röra runt i materialet så bildas ett asbestdamm som innehåller små nålar som vid inandning kan orsaka skador i lungorna och i slutändan leda till cancer.


Hantering

Som privatperson får du lov att hantera asbesthaltigt material från ditt eget hus, men du ska vara väl medveten om riskerna och ha kunskap om hur du undviker hälsorisker och olägenhet för omgivningen. Ska du hantera asbesthaltigt material inomhus rekommenderas att du tar kontakt med en ackrediterad fackman, likaså om du ska hantera lös asbest. Ska du hantera asbest själv tänk på följande:

 

  1. Skydda dig genom att använda andningsmask och saneringsoverall med huva och tättslutande handskar av engångstyp.
  2. Tänk på att asbestpartiklar är mycket små, använder du dammsugare kommer partiklarna att finnas kvar även om du byter filterpåse och spridas nästa gång du använder dammsugaren.
  3. Likaså hamnar partiklarna i tvättmaskinen om du tvättar overallen eller kläder och sedan hamnar partiklarna på andra kläder.
  4. Skyddskläder ska alltid förvaras utomhus
  5. Den som hanterat asbest ska byta kläder och tvätta sig före måltid.


Att hantera asbest och eternit kräver mycket kunskap och planering för att undvika och minska riskerna.


Nedmontering

När du ska montera ner eternitplattor är det viktigt att de inte går i sönder och därmed lösgör det skadliga dammet. För att minska risken för dammbildning kan plattorna vattenbegjutas. Undvik dock högtryckstvätt eftersom detta kan frigöra dammpartiklar. En fuktig asbestinnehållande massa kanske uppstår efter vattenbegjutningen, samla upp denna innan vattnet hunnit avdunsta så undviker du damning. Både plattorna och massan ska paketeras i tättslutande förpackningar och hanteras som farligt avfall.


Paketering och transport av asbestavfall

Eternit och övrigt asbestinnehållande avfall räknas som farligt avfall. Det är viktigt att avfallet förvaras och transporteras så att det inte dammar. Är det mindre volymer kan tejpade plastsäckar fungera. Större volymer kräver kanske en sluten container. Använda overaller och engångsmasker ska hanteras på samma sätt som asbesten eftersom partiklarna lätt sätter sig i materialet. Du ska inte blanda asbestavfall med annat avfall, till exempel rivningsavfall. Märk tydligt dina påsar eller emballage med varningstexten ASBEST.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00