Sotenäs kommun, länk till startsidan

Vill ni gifta er borgerligt?

En kommunal borgerlig vigsel förrättas av en förtroendevald person som nomineras av Kommunfullmäktige och sedan godkänts av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

En borgerlig vigsel är enkel och kort ceremoni utan religiösa inslag som vanligtvis sker i kommunhuset. Från och med 2010 kostar vigseln 600 kr. Det går också bra att ha vigseln på en annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Kontakta Skatteverket

Kontakta Skatteverket och be att få blanketterna Hindersprövning, Ansökan och försäkran (SKV 7880) samt Efternamn, Anmälan (SKV 7831). Blanketterna kan även hämtas på Skatteverkets webbplats, se länk till höger. Blanketterna ska undertecknas och återsändas till Skatteverket. Efter cirka en vecka skickas intygen hem till er med posten (Intyg om vigsel samt Intyg om hindersprövning). Intygen gäller endast fyra månader.

Boka tid

Tag kontakt med en av förrättarna och boka tid för vigsel. Förrättarna utses av Länsstyrelsen och kontaktuppgifter till dessa finns till höger. Ni behöver inte vara bosatta i Sotenäs kommun.

Vittnen

För att vigseln ska var giltig måste två vittnen närvara. Vittnet får ej vara under 15 år. Namn på vittnen lämnas till vigselförrättaren i god tid innan vigseln. Om vigseln sker under ordinarie arbetstid kan tjänstemän ställa upp som vittnen.

Vigselakten

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär, det finns också en förkortad version. Efter vigseln får ni ett vigselbevis och vigselförrättaren meddelar Skattemyndigheten om vigseln.

Hindersprövning

Läs mer om hindersprövning på Skatteverkets webbplats länk till annan webbplats. Klicka på Folkbokföring.

I Sotenäs kommun finns det flera vigselförrättare.
Kontakta dem gärna för information och/eller bokning av vigsel.

Länk till vårt register för borgerliga vigselförrättarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2015-12-15

Vigselbevis med konstverk av Bettan Börjesson

Vigselbevis med konstverk av Bettan Börjesson

Läs mer
Kontakta
Sotenäs kommun
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies