Sotenäs kommun, länk till startsidan

Sotenässkolan

Skolskjuts

Kommunen anordnar skolskjuts för elever i förskoleklass till och med årskurs sex om avståndet mellan bostad och skola överstiger två km samt för elever i år sju till nio om avståndet är tre km eller längre.

För detaljerad information, se skolskjutsreglemente nedan.

Föräldrarna har ansvar för eleven på dennes väg till skolan eller till påstigningsplatsen.

Samtliga elever skall använda säkerhetsbälte.

Busskort

Om elev förlorar sitt busskort eller om busskortet blivit skadat ska detta anmälas snarast till skolan och till skolskjutsansvarig. Kortet spärras och eleven får ett intyg från skolan, vilket gäller som färdbevis under tiden tills det nya busskortet levereras. Det skadade kortet lämnas till skolan.

En avgift på 100 kr tas ut för förlorade busskort.

Ansvar

Om eleven missar skolskjutsen har föräldrarna ansvar för att eleven kommer till skolan. Vid skoldagens slut anses kommunen aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjutsen. Chaufför i skolskjutsfordonet har ansvar under färden.

SkolskjutsreglementePDF

Ordningsregler för skolskjutsPDF

Senast ändrad: 2012-01-03

Buss för skolskjuts
Kontakta

Anita Ekelöf Hansson
Assistent
Telefon: 0523-66 46 32
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies