Sotenäs kommun, länk till startsidan

Sotenässkolan

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har hos Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Sotenäs kommuns verksamhetsområde. Denna försäkring täcker inte sjukdomsfall.

Om du behöver använda försäkringen:

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare.

Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas ska Länsförsäkringar kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.

Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid intyg om utbetald reseersättning.

För undvikande av preskription bör anmälan göras inom tre år.

Information om Länsförsäkringars olycksfallsförsäkring finner ni här:
Länsförsäkringars olycksfallsförsäkring:PDF

Åtgärder vid skada:

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

Senast ändrad: 2012-01-03

Ankare utanför Utpost HållöSotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies