Sotenäs kommun, länk till startsidan

Sotenässkolan

Modersmål och svenska som andra språk

Modersmålsundervisning i skolan

Barn som har undervisning i sitt modersmål får hjälp att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen. Målet är att de ska kunna läsa, skriva och även kunna jämföra sitt modersmål med svenska. Barnen ska också få kunskaper om sitt hemlands historia, traditioner och samhällsliv.
Kommunen är skyldig att anordna sådan modersmålsundervisning endast om det finns en lämplig lärare. En förutsättning är att det finns minst fem elever som önskar undervisning i språket.

För att kunna få modersmålsundervisning under höstterminen så måste ansökan för detta in senast 30 april. För att kunna få modersmålsundervisning under vårterminen måste detta in senast 30 november.
Ansökan skickas till respektive rektor.

Undervisning i svenska som andraspråk

Barn som har ett annat språk än svenska som modersmål eller invandrarelever som har svenska som umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna kan få undervisning i svenska som andraspråk. Undervisningen ska anordnas i stället för svenska eller som språkval, elevens val alternativt skolans val.

Rektor beslutar om modersmålsundervisning och svenska som andraspråk ska anordnas för elev.

Senast ändrad: 2012-01-03

Elevarbete projekt Eureka

Läs mer

Kontakta

 

Lars Bennersten
Förvaltningschef Utbildning
Telefon: 0523-66 46 25

Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies