Sotenäs kommun, länk till startsidan

Sotenässkolan

Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om detta dels i 6 kap. skollagen, dels i delar av diskrimineringslagen som rör utbildningsområdet.
Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan medan det i skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig plan mot kränkande behandling. Det dokument du nu tar del av är Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling. Denna plan omfattar vårt arbete med såväl skollagens som diskrimineringslagens krav på skolan.

Även genom vår läroplan (LGR 11) får vi uppdraget att skolan måste motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen ska utsättas för detta i skolan. Det är skolans uppgift att bemöta intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Läs gärna vår planPDF och ta del av det sätt vi arbetar på.

Senast ändrad: 2016-07-08

En av skolans segelbåtar
Läs mer
Kontakta
Sotenäs kommun
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies