Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Busskort, kontantstöd

Läsår 17/18

Först vill vi önska alla kommunens ungdomar lycka till inför läsåret och passa på att skicka med information som kan vara bra att känna till inför kommande läsår.


ANSÖKAN OM Busskort

Inför kommande läsår ska du ansöka om skolskjuts (busskort, kontantstöd samt anslutningsbidrag). Det gör du via länken på höger sida. 


Busskort hämtas (efter att du skickat in ansökan) på Sotenäs Symbioscentrum, Hagabergs Industrigata 1, Kungshamn

(OBS: P.g.a. våra begränsade öppettider och personalresurser sker utlämning av busskort ENDAST vid dessa tillfällen.Har du inte möjlighet att hämta busskortet på ovanstående tider – vänligen hör av dig till oss. Tänk på att en släkting, vän eller skolkamrat kan hämta ditt busskort mot uppvisande av fullmakt.)

Som gymnasieelev till och med första halvåret det år du fyller 20 år och är folkbokförd i Sotenäs kommun har du rätt att få busskort/kontantstöd om du har minst 6 km resväg från hemmet till skolan. Busskort/kontantstöd kan eventuellt kompletteras med anslutningsbidrag (se nedan). Däremot kan resestöd inte kombineras med inackorderingsstöd.


Att tänka på kring busskortet

Busskortet gäller för resor med Västtrafik i det område som anges på kortets framsida. Det gäller även på Swebus expressbussar och alla tåg utom X2000. Busskortet är personligt. På kortets baksida ska du skriva under med ditt namn.

Kom ihåg att busskortet är en värdehandling. Förvara det så att det inte böjs eller skadas. När du ska visa kortet för kortläsaren behöver du inte ta det ur kortfodralet. Håll kortet stilla mot kortläsaren tills det lyser en grön lampa och du hör ett pip. Du kan även lägga det på ovansidan av förarens maskin längst fram i bussen.
Viktigt att du registrerar kortet vid varje resa så att Västtrafik kan sätta in tillräckligt med fordon.


Läsårskortet-gäller skoldagar kl 04-19.30 hela läsåret utom jullovet (23 dec – sista söndagen/helgdagen innan vårterminen startar). Under övriga lov som till exempel höstlov, sportlov och påsklov gäller kortet helgfria vardagar.

Samtliga kort gäller även i början av nästa läsår, från skolstarten i augusti t.o.m. den 15 september. Spara därför läsårskortet till nästkommande hösttermin!

 

Om busskortet inte fungerar lyser en röd lampa och du hör fem korta pip. Ta då kontakt med chauffören. Om kortet är defekt tar föraren hand om det och ger dig ett kvitto (tillfälligt färdbevis) som både du och föraren ska fylla i. Kvittot ska du omedelbart visa för personal på Sotenäs Symbioscentrum, se kontaktuppgifter till höger, så att de kan beställa ett nytt skolkort. Tillfälligt färdbevis gäller max 5 skoldagar.

 

Om busskortet tappas bort, blir stulet eller går sönder kontaktar du Sotenäs Symbioscentrum, (se kontaktuppgifter under "relaterad information") som beställer ett nytt kort, det tar ca. 3-5 arbetsdagar innan det nya kortet kommer, under den tiden får du själv bekosta dina resor till och från skolan. Vi tar ut en avgift på 200 kr vid utlämning.


Du måste alltid betala själv om du reser utan busskort. Det kan vara en fördel att ha ett Västtrafikkort laddat med till exempel 100 kr i ditt skåp, så att du kan ta dig hem. Om du inte har en giltig färdbiljett riskerar du att få en avgift på 1200 kr vid en eventuell biljettkontroll.


Om du flyttar eller slutar skolan under pågående läsår, måste kortet återlämnas till Sotenäs Symbioscentrum för att du inte ska bli ersättningsskyldig. Om du inte återlämnar kortet, faktureras du/målsman för aktuell period.


Kontantstöd

Kan du få som pengar, motsvarande busskortets värde, exklusive moms. Du måste välja om du vill ha stödet hela läsåret eller per termin. Du kan inte få kontantstöd för del av termin. Stödet utbetalas i september och januari till det bankkonto som anges på ansökan.


Anslutningsbidrag

Kan du få om du har busskort/kontantstöd och mer än 6 km mellan hemmet och närmaste hållplats. Stödet utbetalas för närvarande med 16 kr/mil. Utbetalning sker efter avslutad termin när lämnad ansökan inkommit till oss (Stödet betalas ut i slutet av varje termin till dem som fyllt i ansökan).

Publicerad: 2017-03-21 14.18

Senast ändrad: 2017-12-12 11.53

 

Dela detta innehåll

Ulla von dolwitz

Administratör

 

ulla.vondolwitz@sotenas.se

0523 - 66 46 76

Tommy Pettersson

Rektor Sotenäs gymnasieskola Vuxenutbildning 

Särskoleverksamhet

 

tommy.pettersson@sotenas.se

0523 - 66 46 74

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial