Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Grundskola

Grundskolan i Sotenäs omfattar förskoleklass, årskurserna 1-9 och fritidshem.


Vi delar in våra skolor i fyra upptagningsområden. I den norra kommundelen finns grundskola F-6 i Bovallstrand och Hunnebostrand. I den södra kommundelen finns grundskola F-6 på Smögen och i Kungshamn finns det ett upptagningsområde som är fördelat på två skolor, F-2 på Åsenskolan och 3-6 i Kungshamnsskolan.

I kommunen finns det en 7–9 skola, dit kommer eleverna från både norra och södra upptagningsområdena.


Alla barn som är bosatta i landet har enligt lag rätt att gå i skolan men också en skyldighet att gå i skolan, så kallad skolplikt, Skollagen 7 kap 2§. Det är du som förälder som ansvarar för att barnet går i skolan och deltar i undervisningen, Skollagen 7 kap 20§. Det är riksdagen som beslutar om skollagen, som omfattar övergripande mål för utbildningen och riktlinjer för verksamhetens utformning samt bestämmelser om skolplikt och kommunernas skyldigheter. Förskoleklassen är frivillig men i stort sett alla 6-åringar deltar i verksamheten.


Läroplaner, kursplaner och timplanen ligger till grund för undervisningen i våra skolor. Genom en god pedagogisk och systematisk verksamhet skapar vi en lyckad utveckling för varje enskild elev.


Utbildningsnämnden i Sotenäs har utformat mål för verksamheten, dessa mål ska tillsammans med de nationella målen arbetas med på ett systematiskt sätt.

VI SER BARN LYCKAS

All verksamhet baseras på denna vision och helhetsidé i alla våra förskolor och skolor i Sotenäs kommun.

 

 

Publicerad: 2017-03-22 14.21

Senast ändrad: 2017-08-25 14.22

 

Dela detta innehåll

Lars Bennersten

Administrativ förvaltningschef

Utbildningsförvaltningen

 

lars.bennersten@sotenas.se

0523 - 66 46 25

Per svensson

Pedagogisk förvaltningschef

Utbildningsförvaltningen

 

per.svensson@sotenas.se

0523 - 66 46 42

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial