Sotenäs kommun, länk till startsidan

Vattennivåerna på låga nivåer

Var rädda om vårt gemensamma vatten.

Grundvattennivåerna i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland bedöms inom de närmaste månaderna att sjunka och rekordlåga nivåer kan förekomma. I de stora grundvattenmagasinen kommer mycket stora nederbördsmängder behövas för att nivåerna ska stiga.

Sotenäs kommun befinner sig enligt SGU i ett område som har låga nivåer. Läget för kommunens dricksvattentäkter är emellertid som under ett normalår och Västvatten har god kontroll över de täkter som används för den allmänna dricksvattenförsörjningen.

Sotenäs kommun följer läget mycket noga och uppmanar alla invånare och besökare att använda våra vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt.

SGU webbplats kommer att uppdateras med mer information om grundvattenläget:

http://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2017-04-10

Vatten
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies