Sotenäs kommun, länk till startsidan

Upphittade ampuller är ofarliga

Den ampull med okänt innehåll som hittades under en strandstädning på Sydkoster, i Strömstads kommun igår morse, innehåller inga farliga ämnen.

 Det konstaterar Försvarets forskningsinstitut, FOI.                      

Länsstyrelsen har haft kontakt med FOI under kvällen. Enligt FOI är ampullerna mycket riktigt från andra världskrigsåren och användes då för att påvisa om farliga ämnen fanns i luften.

Det finns alltså ingen anledning till oro om man hittar en sådan ampull, men den kan innehålla små mängder kvicksilver vilket innebär att den ändå ska sopsorteras som farligt avfall.

Giftampull

Så här ser den upphittade ampullen ut.

Senast ändrad: 2017-04-27

Giftampull
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies