Sotenäs kommun, länk till startsidan

Upphandling av sten och ut­tran­sport till fisk- och hummer­rev

Tjänsten är upp­delad i två om­råden; dels köp och leverans av sten, dels ut­tran­sport av sten till markerade rev.

Sotenäs kommun inbjuder till anbudslämning i två separata direktupphandlingar avseende köp och transport av grov sprängsten, samt uttransport av densamma till rev.

Båda upphandlingarna är annonserade i kommunens upphandlingsportal med följande tidsfrister:

Sista dag för frågor är: 2017-03-22

Sista anbudsdag är: 2017-03-29

Senast ändrad: 2017-03-13

Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies