Sotenäs kommun, länk till startsidan

Upphandling av hand­brand­släckare

Strömstad, Tanum och Sotenäs upphandlar handbrandsläckare inkl tillbehör

Upphandlingen gäller enbart inköp och påfyllning av handbrandsläckare och tillbehör. All service på plats i kommunens lokaler sköts av kommunerna själva och ingår inte i avtalet. I dagsläget sköts hämtning och lämning av material av kommunens egen personal. Vi vill dock ha pris på option att få leverans utförd av leverantören. Denna option ska vara möjlig att använda sig av till sin helhet eller till del.

Avsikten är att avtalstiden ska vara ett år med möjlighet att förlänga kontraktet med maximalt 12 + 12 månader.

Anbud kan lämnas på en, två eller samtliga av de upphandlande kommunerna.

Sista anbudsdag: 2017-04-12

Senast ändrad: 2017-03-17

Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies