Sotenäs kommun, länk till startsidan

Trygghets­undersökning för ett tryggare Sotenäs

Nu är resultatet från trygghetsenkäten sammanställt.

I februari månad genomförde polisen tillsammans med kommunen en trygghetsundersökning. Invånarna i Sotenäs fick svara på frågor om trygghet och brottsförebyggande arbete. Av resultatet kan man utläsa att 63% av kommuninvånarna känner sig trygga i sin närmiljö, men de vill se fler poliser på gator och vägar! 

Sammanställning av resultatet från undersökningen kan du läsa här.PDF  

Senast ändrad: 2017-03-20

medborgardialog i Hunnebo om trygghet
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies