Sotenäs kommun, länk till startsidan

Spel om pengar ökar bland ungdomar och unga vuxna

Samverkan påbörjad för att förebygga riskfyllt spelande om pengar.

Ökande spelmissbruk bland unga

 

Representanter för skola, socialtjänst, fritid, ungdomsverksamhet, skuldrådgivning, folkhälsa och banker i Sotenäs samlades förra veckan för att diskutera det ökande spelmissbruket bland ungdomar och unga vuxna i Sotenäs som har uppmärksammats från flera håll. I den senaste nationella folkhälsoenkäten kunde vi också utläsa en kraftig ökning av personer med ett riskabelt spelande.

Barn och unga behöver inte ha allvarliga spelproblem för att drabbas negativt. En kort tids spelande och små förluster kan få långtgående negativa konsekvenser eftersom barn och unga ofta inte har mycket pengar.

För ungdomar kan spelproblem innebära

  • skulder och att pengar som skulle ha använts till annat går till spel
  • utsatthet för våld, konflikter med föräldrar, skolk, bedrägerier och stölder
  • depression, ångest och konsumtion av alkohol.

I många fall måste unga under 18 år ta sig förbi åldersgränser för att kunna spela om pengar och väljer ofta spelbolag som inte kontrollerar och upprätthåller åldersgränserna. De kan till exempel spela med en kompis som är äldre än 18 år eller använda någon annans spelkonto. Många vuxna får därför inte reda på att deras barn spelar förrän det har lett till allvarliga konsekvenser.

Vi ser allvarligt på problemen och vill tillsammans med berörda aktörer titta närmare på vad vi kan göra för att förebygga ett riskabelt spelande och ev spelmissbruk hos ungdomar, säger Maria Hassing Karlander, folkhälsostrateg. Vi behöver lära oss mer om problematiken och hur vi kan förebygga missbruk och erbjuda stöd till de som drabbas. Mötet förra veckan var ett första steg i arbetet.

Stödlinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger råd och stöd till personer som spelar och till deras närstående. Hit kan man ringa anonymt, chatta eller mejla. Tfn 020-81 91 00

Senast ändrad: 2017-01-25

möte om spelmissbruk
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies