Sotenäs kommun, länk till startsidan

Sotenäs kommun satsar på lärar­assistenter

Utbildningsnämnden i Sotenäs kommun har beslutat att införa
en ny tjänstekategori i kommunen, nämligen lärarassistenter.

”Jag tror att detta kan göra läraryrket mer attraktivt” säger nämndens ordförande Mikael Sternemar (L).

Eftersom han själv har arbetat 20 år som SO-lärare har han ägnat en hel del tid åt att fundera över lärarnas arbetsvillkor och det faktum att de hela tiden fått fler och fler arbetsuppgifter.

”Men inga arbetsuppgifter har lyfts bort. Därför blev jag direkt intresserad när jag läste om idén med lärarassistenter som Lärarförbundet föreslår” säger Mikael Sternemar.

Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) är det cirka 500 personer i Sverige som har titeln lärarassistent, det är alltså ingen särskilt vanlig yrkeskategori. Än så länge.

Men vid det senaste mötet som Utbildningsnämnden hade beslöts att införa möjligheten för rektorerna i kommunen att få anställa lärarassistenter. Ett beslut som alla partier stod bakom.

En lärarassistent ska kunna hjälpa lärarna med arbetsuppgifter som att gå rastvakt, bussvakt, rapportera in statistik och andra administrativa uppgifter.

”Jag är oerhört glad över att vi har tagit det här beslutet. Jag tror att det dels kan hjälpa till att göra läraryrket mer attraktivt, men också få fler att bli intresserade av att utbilda sig till ärare genom att de först börjar arbeta som lärarassistenter, säger Mikael Sternemar.

Vem kommer då att kunna anställas som lärarassistent? Det finns en folkhögskoleutbildning som utbildar lärarassistenter, men den första utbildningen är ännu inte slutförd.

Men Mikael Sternemar ser framför sig personer som har gymnasieutbildning och som har ett stort intresse för att arbeta med barn och ungdomar.

Än så länge vet man inte vad det kommer att kosta att införa den nya tjänstekategorin. Nu är det istället upp till rektorerna att anmäla sitt intresse för att anställa lärarassistenter.

”Jag hoppas och tror att det kommer att finnas ett stort intresse” säger Mikael Sternemar.

Mikael Sternemar

Mikael Sternemar (L), Utbildningsnämndens ordförande, är nöjd med satsningen på lärarassistenter som nu inleds.

Senast ändrad: 2016-12-13

Mikael Sternemar
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies