Sotenäs kommun, länk till startsidan

Samråd för detaljplan del av Vägga 2:408 m.fl.

Ett förslag till detalj­plan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 10 mars till 7 april.

Planhandlingarna hittar du här.

Senast ändrad: 2017-03-09

Flygfoto över Väjern men inklippt illustration över planområdet
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies