Sotenäs kommun, länk till startsidan

Politiker besökte nya förskolan

Häromdagen besökte politiker Solhagens förskola som håller på att byggas. Och de var djupt imponerade.

Solhagens förra förskola byggdes på 70-talet. Men tiden sprang ifrån den och i våras revs byggnaden för att ge plats åt en modern förskola på 1350 kvadratmeter. Personalutrymmen och samtalsrum kommer att vara placerade på plan 2, allt för att skapa samtalsrum för barn och föräldrar i lugn atmosfär. Den ska rymma 120 busiga barn med spring i benen. Plats finns även för 30 personal.

Nu har bygget kommit ungefär halvvägs och politiker från Utbildningsnämnden och Tekniska utskottet var på plats nyligen för att få information om hur projektet fortskrider. Slutbesiktning skall ske 12 juni 2017, därefter ges tillträde för inredning och möbelmontering. Barnen kommer att kunna flytta in på de sex avdelningarna i augusti 2017.

Det är Peab som bygger förskolan och platschefen Marcus Palmqvist och kommunens fastighetschef Jörgen Wollbratt har möten varje tisdag för att stämma av så att allt går enligt planerna.

En nyhet som den här förskolan kommer att vara först med i Sotenäs kommun, är att man vid fara kommer att kunna låsa hela byggnaden inifrån, genom en enda knapptryckning.

”Det är nog det som framtiden kommer att kräva, så det tycker jag är bra” sade Mikael Sternemar (L), ordförande i utbildningsnämnden, under besöket.

Byggnaden kommer också att ha en fasad i tre olika gula kulörer som ska ge ett lite lekfullt och välkomnande intryck och passa sina små brukare. Fasaden kommer att bestå av nästintill underhållsfria skivor. Nedre delen av fasaden har träpanel, allt för att skapa liv i fasaden.

”Jag är imponerad över hur man gjort materialval och lyckats skapa en så levande och trevlig byggnad. Det ser väldigt lovande ut och inte så stereotypt, tycker jag. Det är viktigt för här ska ju barnen trivas” sade Roland Mattsson (M), ordförande för Tekniska utskottet.

För mer information kontakta: Jörgen Wollbratt, fastighetschef, jorgen.wollbratt@sotenas.se

Solhagens förskolebygge

Ledamöter från Tekniska utskottet och Utbildningsnämnden fick information om bygget av Solhagens förskola av Peabs platschef Marcus Palmqvist.

Solhagens förskolebygge

Ledamöter från Tekniska utskottet och Utbildningsnämnden visades runt på byggplatsen.

Solhagens förskolebygge

Fastighetschefen Jörgen Wollbratt visar detaljer av fasaden för besökarna.

Senast ändrad: 2016-11-28

Solhagens förskolebygge

Jörgen Wollbratt, fastighetschef.

Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies