Sotenäs kommun, länk till startsidan

Planer för framtidens äldreomsorg

Hur vill vi ha vår äldreomsorg i framtiden i Sotenäs kommun?

Omsorgsförvaltningen bjöd nyligen in till dialogmöten för att få medborgarnas synpunkter och för att få presentera de utbyggnadsplaner som finns av äldreomsorgen i kommunen.

Dialogmötena ägde rum i Folkets Hus i Kungshamn och i Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand och lockade många, både invånare och omsorgspersonal.

”Det är oerhört glädjande att så många har velat träffa oss” sade förvaltningschefen Nina Roos efter mötena.

Omsorgsnämndens ordförande Nils Olof Bengtson (M) inledde med att berätta att Sotenäs är en av de kommuner i landet som har allra flest antal invånare över 65 år. Äldreomsorgen och hur den utvecklas är alltså en oerhört viktig fråga för kommunen.

Omsorgsförvaltningens enhetschefer berättade också vilken form av stöd och hjälp man kan få från kommunen och under kaffepausen fick mötesdeltagare möjlighet att diskutera och ställa frågor och framföra synpunkter till förvaltningsrepresentanterna.

Därefter tog en annan punkt på dagordningen vid, nämligen utbyggnad av äldreomsorgsplasterna. I den äldreomsorgsplan som är politiskt beslutad finns ett uttalat mål att kommunen ska ha två särskilda boenden, Hunnebohemmet och Kvarnbergshemmet som ska utgöra mötesplatser för äldre, så kallade äldrecentrum. Bankeberg ska också förbli ett boende för äldre, till exempel ett trygghetsboende, dock inte ett särskilt boende. Det är ett beslut som kommunfullmäktige fattat.

I äldreomsorgsplanen finns önskemål om 150 boendeplatser och 14 korttidsplatser. Idag har man 142 platser. För att lyckas utöka antalet platser har förvaltningen sett över om det går att bygga om de befintliga boendena alternativt bygga till dem.

Jörgen Wollbratt, drift- projektchef i kommunen, presenterade planerna vid dialogmötena:

”Boendestandarden ska vara en lägenhet. På Hunnebohemmet har vi sett att vi kan bygga om entréplanet och på så vis skapa sammanlagt 34 lägenheter som är 35-44 kvadratmeter stora. De större lägenheterna kan då användas som parboende, om man behov finns” berättade han.

I förslaget ingår att flytta köket till entréplanet och skapa en restaurangdel och samlingssal.

”Här gör vi också ett stort orangeri som alla, inte bara de boende får tillgång till. Alla ska kunna komma hit, äta i restaurangen och umgås. På så vis förädlar vi byggnaden på bästa sätt” menade han.

I suterängplanet kan 11 nya lägenheter skapas och en trädgård i västerläge.

”Det är en otroligt fin plats att vara på så det skulle bli jättefint.”

Men det finns också ett alternativ mot öster som innebär att man gör en tillbyggnad där 20 lägenheter ryms, alternativt att integrera en förskola.

Jörgen påpekade att detta är förslag som inte är politiskt beslutade ännu.

”Man kan välja att bara bygga till, man kan välja att bara bygga om och man kan välja att göra båda delarna.”

Förvaltningen har även sett över Kvarnbergshemmets lokalbehov och där går det att bygga om invändigt, men det är inget som Jörgen Wollbratt rekommenderar:

”Nej, verksamheten skulle påverkas så mycket och man skulle få ut så få boendeenheter av att bygga om till ett väldigt högt pris, så vi rekommenderar inte det” säger Jörgen Wollbratt.

Istället har man även här sett en tillbyggnadsmöjlighet, vilket är att föredra. På entréplan kan en tillbyggnad ge lägenheter eller en förskola som integreras med äldreboendet. Alternativt bygger man på entréplanet och även lägenheter på andra våningen.

Att bygga om Hunnebohemmet skulle kosta omkring 52,6 miljoner kronor och Kvarnbergets äldreboende skulle kosta 17,5 miljoner kronor. Gör man dessutom tillbyggnaderna tillkommer 34,3 miljoner kronor.

Men vad skulle man uppnå?

Jo, en ökad flexibilitet utifrån invånarnas vård- och omsorgsbehov, en fullgod standard i varje boendeenhet med egen toalett, dusch och möjlighet till pentry.

Under 2017 ska förslagen presenteras för politiken och då har även en referensgrupp bestående av bland andra politiker och organisationsrepresentanter fått säga sitt.

Har du frågor eller idéer om utbyggnaden av äldreomsorgen i kommunen? Kontakta då:

Amie Stobenius, verksamhetsutvecklare, amie.stobenius@sotenas.se

Jörgen Wollbratt, drift- projektchef, jorgen.wollbratt@sotenas.se

Amie Stobenius och Jörgen Wollbratt

Amie Stobenius och Jörgen Wollbratt.

Många kom till äldreomsorgsdialogen i Kungshamn

Många kom till äldreomsorgsdialogen i Kungshamn.

Många kom till äldreomsorgsdialogen i Hunnebo

Intresset var stort även i Hunnebostrand för äldreomsorgsdialogen.

Senast ändrad: 2017-03-23

Många kom till äldreomsorgsdialogen.
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies