Sotenäs kommun, länk till startsidan

Nu får strand­skräpet en match

Nu har Arbetsmarknads­enheten i Sotenäs kommun införskaffat en ny strandstädarbåt.

Förra året hade man bara en styrpulpetbåt till sin hjälp, men lyckades ändå samla upp drygt 32,5 ton skräp från kusterna i Sotenäs, varav 80-85 procent var plast. Med den nya båten är förhoppningen att det ska gå lättare att samla in skräpet.

”Vi kan ta med fler personer i en större båt. Nu kommer vi också att kunna sortera skräpet och vidarebefordra det för återvinning” berättar Stefan Majlinder Eriksson, arbetsledare för utelagen på AME.

Strandstädarna plockar skräp från naturstränder, de kommunala stränderna sköts av kommunens renhållning. Arbetet kommer att påbörjas i slutet av mars då man ser till så att Grosshamn är rent och fint inför djursläppet i månadsskiftet april-maj och fortsätter sedan längs de övriga naturstränderna i kommunen.

Stefan Majlinder Eriksson är oerhört glad över den nya båten:

”Det känns helt fantastiskt att vi har fått den” säger han.

Båten, som kostar 628 000 kronor är till 50 procent finansierad via EU Interreg ÖKS medel i projekt Ren Kustlinje 2016-2018. Resterande kostnader finansieras av Arbetsmarknadsenhetens budget för strandstädningsverksamheten

Väl investerade pengar menar kommunalrådet Mats Abrahamsson
(M):

”Vi måste satsa på bra arbetsredskap som ger våra medarbetare rätt förutsättningar när de ska utföra det viktiga och ansvarsfulla arbetet med att hålla våra stränder rena. För Sotenäs måste ha rena stränder och en attraktiv kust. Dels för att våra kommuninvånare ska trivas och även för att våra besökare ska få uppleva ett vackert och rent Bohuslän” säger han.

Strandstädarbåt

Kommunalrådet Mats Abrahamsson (M) vid den nya strandstädarbåten.

Strandstädarbåt

Nya strandstädarbåten kommer att rymma både fler medarbetare och mer skräp än tidigare.

Senast ändrad: 2017-03-02

Strandstädarbåt
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies