Sotenäs kommun, länk till startsidan

Närtrafik i landsbygden och fria bussresor för 75+

Västtrafik har beslutat att införa Närtrafik i Sotenäs från juni 2015!

Efter att ett pilotprojekt har prövats under ett år med närtrafik i 10 av länets kommuner, kommer närtrafik att införas även i Sotenäs!

Vad innebär närtrafik?
Västtrafik beskriver tjänsten så här: ”Närtrafik är ett smartare sätt att resa kollektivt i områden där det inte finns ordinarie busstrafik. Den är till för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Vi hämtar dig vid dörren och kör dig till någon av våra närtrafikhållplatser. Smart, prisvärt och praktiskt. En sak som är annorlunda med närtrafik är att den bara körs när någon har beställt den.”

Läs mer om närtrafik på Västtrafiks hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fria bussresor för personer 75 år och äldre

Dessutom inför Sotenäs fria bussresor för personer 75 år och äldre från och med maj månad. Under april månad kommer Västtrafik att kontakta Dig som är 75 år och äldre och erbjuda Dig ett kort som berättigar till fria bussresor inom Sotenäs kommun under hela trafikdygnet.

En engångskostnad, för närvarande 150 kr, får den enskilde själv stå för. Kortet är giltigt i ca 11 år.

Läs mer om seniorkort på Västtrafiks hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSenast ändrad: 2017-01-16

Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies