Sotenäs kommun, länk till startsidan

Känd arkitekt anlitas för skissförslag

Den internationellt erkända arkitekten Todd Saunders anlitas för att skissa på en vision till ett Stenens Hus på Udden i Hunnebostrand.

Kulturhuset Hav och Land har fått medel till en förstudie från Leader Bohuskust och

Gränsbygd för att utveckla Uddenområdet i Hunnebostrand. Fokus läggs på att skapa ett

Stenens Hus med internationell lyskraft som utgör ett nav för upplevelse och kunskap om det unika granitlandskap som finns i norra Bohuslän.

Samarbete har nu inletts med den internationellt erkända arkitekten Todd Saunders, för

framtagande av ett första koncept för Stenens Hus på Udden. Konceptet ska utgöra en

plattform inför den fortsatta processen med cultural planning som kommer att genomföras under hösten 2017.

Todd Saunders är känd bland annat för sitt projekt Fogo Island Inn i Newfoundland, ett hotell som fått stor uppmärksamhet. Han har också gjort en rastplats vid 18 nationella turistvägar i Norge.

Förstudien leds av projektledare Peter Anderzon och konstnärlig ledare Pål Svensson, båda med långvarig anknytning till Hunnebostrand, skulpturutställningarna på Udden och av liknande projektarbete.

”I ett Stenens Hus skulle vi kunna visa stenskulpturer inomhus, ha visningsrum, föreläsningssal, arkiv och kunna visa upp stenindustrin med utgångspunkt från historien” berättar Peter Anderzon.

Udden präglas av ett historiskt stenbrott där de mest kvalificerade stenarbeten utförts och huggen sten skeppats ut över hela världen. Här gjordes bland annat utsmyckningar av Posthuset, Universitet och Televerkets byggnader i Göteborg liksom delar av riksdagshuset i Stockholm.

Var Stenens Hus eventuellt skulle kunna ligga, om förslaget blir verklighet, är inte bestämt ännu.

”Todd Saunders ska ge oss ett antal förslag, men den naturliga placeringen är ju på Udden” säger Peter Anderzon.

Senast ändrad: 2017-05-10

Stenens hus
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies