Sotenäs kommun, länk till startsidan

Hunnebostrands kajer ska kontrolleras

I slutet av förra veckan skedde en inventering av kajer och strandlinjen i Hunnebostrands hamn.

 Det gjordes som ett led i projekteringen av det stabilitetsarbete som kommunen arbetar med att ta fram. 
Bakgrunden är att det konstaterades skredsrisk i vissa delar av hamnen i Hunnebostrand för några år sedan. Risken för skred är inte överhängande, men på en sådan nivå att det inte uppfyller samhällets säkerhetskrav.
”Det här arbetet har pågått i flera år och vi har ännu en bit kvar innan vi har en färdig lösning. Förutom val av den tekniska lösningen är det också myndighetsbeslut och tillstånd som skall vara klara innan det går att påbörja åtgärden” säger projektledare Martin Andersson (bilden).
För mer information kontakta Martin Andersson: martin.andersson@sotenas.se

Senast ändrad: 2017-02-08

Martin Andersson

Martin Andersson.

Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies