Sotenäs kommun, länk till startsidan

Han blir ny plan- och byggchef

Håkan von Dolwitz är utsedd till ny plan- och byggchef vid Sotenäs kommun.

Det är en trygg värmlänning, med rötterna i Säffle, som tar över rodret för kommunens just nu kanske mest arbetsbelastade avdelning.

”Jag är i grund och botten driftingenjör och har arbetat många år för ett fastighetsbolag i Göteborg. De senaste åren arbetade jag där med energi- och miljöfrågor” berättar han.

”Jag fick jobb som bygglovshandläggare i slutet av 2010 på kommunen och har även varit energi- och klimatrådgivare här” säger Håkan.

Att han nu har tagit steget och axlat rollen som plan- och byggchef beror på flera saker, men främst på att han ser att det behövs göras skillnad:

”Jag har varit chef tidigare och jag gillar att utveckla verksamheter och att se människor utvecklas i sina roller. Jag har alltid efterlyst mer utveckling av verksamheten vid plan- och byggavdelningen och nu får jag chansen att göra det tillsammans med mina härliga arbetskamrater” säger han.

Det saknas ingalunda saker att ta tag i och förbättra och utveckla:

”Problemet är att vi inte har haft kapacitet att handlägga framförallt bygglovsärenden i enlighet med de krav som plan- och bygglagen ställer. Det har berott på personalbrist och hög personalomsättning.”

Sotenäs kommun har ett oerhört starkt tryck på sin bygglovsenhet.

"Vi brukar jämföras med Uddevalla och det sägs att Sotenäs kommun får in lika många bygglovsansökningar som Uddevalla kommun, som är fem gånger så stor. Ett annat exempel är att på en av energirådgivarnas nätverksträffar för ett par år sedan pratade jag med en kollega i en annan kommun med ungefär samma antal invånare som Sotenäs. Då jag frågade hur många bygglovhandläggare de hade fick jag till svar att de hade en handläggare som arbetade 25 procent och att det funkade jättebra" berättar han.

Men under hösten har personalen på plan- och byggavdelningen utökats och tillsammans med Håkan von Dolwitz arbetat hårt och målmedvetet för att arbeta undan ärendehögen. Nu ser de äntligen tecken på resultat.

”I november var det första gången som vi avgjorde mer bygglovsärenden än vi fick in.”

Just nu söker avdelningen efter ännu en bygglovhandläggare och hittills har det kommit in tio ansökningar varav flera är intressanta:

”Det är många tycker jag för den här typen av tjänst och det tyder på att man ser oss som en intressant arbetsgivare vilket är glädjande.

Byggnadsnämnden kan ju inte säga nej till bygglovsansökningar och då måste vi ha tillräckligt med personal” påpekar han.

Eveline Savik, Samhällsbyggnadschef, är mycket nöjd med rekryteringen av Håkan von Dolwitz:

”Håkan tillträdde som tf plan- och byggchef i höstas. Februari månad 2017 var fjärde månaden i rad då antalet avgjorda bygglovlov översteg antalet inkomna bygglovsansökningar. Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla arbetet på enheten tillsammans med Håkan.”

Vill du komma i kontakt med Håkan von Dolwitz? Mejla då: hakan.von.Dolwitz@sotenas.se

Håkan von Dolwitz

Håkan von Dolwitz, ny plan- och byggchef.

Senast ändrad: 2017-03-16

Håkan von Dolwitz
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies