Sotenäs kommun, länk till startsidan

FolkhälsoNytt nr 1 2017

Nyhetsbrevet om hälsa och folkhälsa i Sotenäs och i vår omvärld

Nyhetsbrevet FolkhälsoNytt utkommer 3-4 gånger per år. Här presenteras nyheter, aktuell forskning och annan intressant information som är av intresse för folkhälsan och folkhälsoarbetet i vår kommun. 

FolkhälsoNytt nr 1 2017PDF

Senast ändrad: 2017-03-20

Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies