Sotenäs kommun, länk till startsidan

FolkhälsoNytt  

Nyhetsbrevet om folkhälsa och folkhälsoarbete i Sotenäs och i vår omvärld

FolkhälsoNytt utkommer med 3-4 nummer varje år och informerar om aktuella frågor och nyheter inom hälsoområdet. FolkhälsoNytt ges ut av Hälsorådet i Sotenäs.

Läs nyhetsbrevet FolkhälsoNyttPDF

Senast ändrad: 2016-12-02

Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies