Sotenäs kommun, länk till startsidan

Färre röker och dricker bland våra unga

Drogvanorna bland unga i Sotenäs visar på en markant förbättring sedan förra undersökningen gjordes 2013.

Under våren 2016 genomfördes en undersökning om elevers drogvanor i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen gjordes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunerna och Västra Götalandsregionen.

”Det vi kan se är att alkoholkonsumtionen minskat i båda åldersgrupperna i Sotenäs sedan förra undersökningen 2013. För ungdomar i årskurs 9 år det den lägsta siffran på 10 år” säger folkhälsostrateg i kommunen, Maria Hassing Karlander.

Bland Sotenäs 15-åringar uppger 44 procent att de druckit alkohol någon gång de senaste 12 månaderna. Motsvarande andel för 17-åringarna är 84 procent. Västra Götalands genomsnitt ligger på 41 procent respektive 74 procent.

Tyvärr visade undersökningen att många unga i Sotenäs blir bjudna på alkohol av sina föräldrar.

”Det var 34 procent av 15-åringarna som uppgav att de blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar och för 17-åringarna är den siffran 41 procent. All forskning visar att unga som blir bjudna hemma dricker mer” säger Maria Hassing Karlander.

Men undersökningen visade också på andra positiva resultat. I både Sotenäs och Västra Götalands ses en nedåtgående trend gällande rökning och rökningen har minskat sedan förra undersökningen 2013.

”Bland 15-åringarna i kommunen uppgav ingen i undersökningen att de röker dagligen och det är ju mycket positivt” säger Maria Hassing Karlander.

När det gäller skolan uppgav de flesta ungdomarna i undersökningen att de trivs i skolan. Drygt 85 procent av ungdomarna uppger att de trivs ganska bra eller mycket bra i skolan vilket är högre än genomsnittet i Västra Götaland.

Antalet medverkande ungdomar folkbokförda i Sotenäs kommun var 64 i årskurs 9 och 58 i årskurs 2 på gymnasiet.

Läs en kortversion av resultaten i Sotenäs härPDF

Läs hela undersökningen härPDF

Vill du veta mer om undersökningen? Kontakta då folkhälsostrateg Maria Hassing Karlander: maria.hassing@sotenas.se

Maria Hassing Karlander

Maria Hassing Karlander, folkhälsostrateg, är nöjd med siffrorna i den nya undersökningen.

Senast ändrad: 2016-11-16

Drogvanor bland unga
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies