Sotenäs kommun, länk till startsidan

Engelsk version av besöks­magasin

Nu har Sotenäs Turisms besöks­magasin Welcome to Smögen & för första gången någonsin getts ut på engelska.

”Vi märker att vi har en växande internationell besöksgrupp, framför allt från Europa. Därför satsar vi på en engelskspråkig version av vårt besöksmagasin så att även våra utländska gäster kan ta del av vår information” säger Åsa Andersson, operativ marknadsförare för Sotenäs Turism.

Den har ett något annorlunda innehåll än den svenskspråkiga, som släpps först i juni.

”Vi vill ge besökarna en fördjupad relation till vårt område. Därför låter vi människor med anknytning hit berätta om sin relation till platsen i magasinet. Det är just personliga möten som ger en fördjupad upplevelse och det är det personliga intrycket som våra besökare bär med sig” säger Åsa Andersson.

Sverige har blivit alltmer attraktivt för utländska besökare. Nu när det är terror och politisk oro i omvärlden upplevs Sverige och Västkusten som en ren och säker plats att besöka.

”I framtiden tror jag att vi kommer att märka ännu mer att besökarna vill ha kvalitativa upplevelser. Besökaren idag är nyfiken och kräsen och här i Sotenäs har vi världens bästa värdar i våra invånare, hela året” säger Åsa Andersson.

Welcome to Smögen & hittar du på turistbyrån och på Infopoints runt om i kommunen. Den kommer även att finnas på andra turistbyråer i landet.

För mer information kontakta Åsa Andersson, operativ marknadsförare Sotenäs Turism 0523-66 40 06 eller mejla asa.andersson@sotenas.se

Åsa Andersson

Åsa Andersson, operativ marknadsförare för Sotenäs Turism, är mycket nöjd med besöksmagasinet Welcome to Smögen &.

Senast ändrad: 2017-02-21

Smögen &
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies